Umqondo wethu

number-3

Umgomo webhizinisi

Thembeka, Zuza i-Win-Win

number-1

Ifilosofi yebhizinisi

Yabelanani ngomsebenzi, Yenzani umsebenzi omkhulu ndawonye, ​​Yabelanani ngokuvuna

number-2

Ifilosofi yokuphatha

Shesha, Cabangela, Yiba nomthwalo wemfanelo

number-4

Isiko lezokuphepha

Ukuthula kuseduze ngamazwi nangezenzo

shuzi

Isiko lekhwalithi

Ukuthuthuka akupheli